PASHA Bank

Tech Lead

11-03-2024

3.6K

Bağlanılıb

Təsvir

İşiniz nədən ibarətdir?


 • Komandada fəaliyyət göstərən digər proqramçıları texniki olaraq idarə etməklə yönləndirmək, innovativ həlləri təşviq etmək, kod standartları, metodologiyalar, müasir təcrübələri təyin edib, tətbiq etmək. Yüksək miqyaslı proqram təminatlarının təhlükəsizliyi, dəyişikliyə açıq olması, düzgün idarə oluna bilmə tələblərini qorumaqla riskləri öncədən görməklə düzgün arxitektual həllərin hazırlanması;
 • Məhsul sahibləri, funksional komanda ilə birlikdə layihənin həcmini, məqsədlərini müəyyənləşdirmək. Layihənin vaxtında və düzgün təhvil verilməsi üçün tapşırıqları müəyyən ekspertizadan keçirmək, zəruri resursları tələbini planlamaq. Komandada digər proqramçıların kodlarını nəzərdən keçirmək;
 • Komandada fəaliyyət göstərən proqramçıların professional inkişafında yaxından iştirak etməklə, onlara mentorluq və kouçinq etmək;
 • Kritik problemlərin həll edilməsində iştirat etmək, layihələrin texniki həllərində digər proqramçılarla ekspertizanı bölüşüb, yönləndirmək;
 • Kross funksional komanda ilə daimi ünsiyyətdə olmaqla, məhsulun texniki idarə edilməsi, dizaynın və keyfiyyət yoxlamalarının, testlərin strateji baxışdan düzgün aparılmasına nəzarət etmək. Keyfiyyət üzrə tələbləri daimi təkmilləşdirmək, baş verən insidetlərin texniki həlləri ilə bağlı həllər təqdim etmək. Texniki konsepsiyaların və dəyişikliklərin komandadakı texniki və qeyri-texniki üzvləri ilə mütəmadi müzakirə etmək;
 • Bulud hesablama həlləri üzrə inteqrasiyalar, CI/CD prosesinin tətbiqində iştirak etmək, digər bulud texnologiyalarını idarə etmək, mövcud yükə uyğun optimal arxitektual həllər vermək;
 • Agile işləmə yollarını təkmilləşdirmək və dəstəkləmək;
 • Şöbəsinin fəaliyyətlərini şirkətdə mövcud olan daxili prosedurlara, məxfilik siyasətinə və dövlət qanunvericiliyinə uyğun olaraq həyata keçirmək;
 • Bankın Təşkilati Risklərin İdarəedilməsinə dair siyasətinə əməl etmək;
 • İş prosesində yaranan risk faktorlarını vaxtında müəyyənləşdirib, lazımi addımları atmaq;
 • Bank tərəfindən işçinin qarşısına qoyulan və işçi tərəfindən qəbul edilən yarım illik və illik hədəflərə çatmaq;
 • Birbaşa rəhbər tərəfindən verilən digər şifahi və yazılı tapşırıqlar.


Tələblər

Sizdən nə tələb olunur?


 • Təhsil: İnformasiya texnologiyaları, riyaziyyat və digər müvafiq sahə üzrə bakalavr dərəcəsi;
 • Tələb olunan iş təcrübəsi: Proqram təminatı, mühəndislik sahəsində minimum 5 il təcrübə;
 • Xarici dillər: İngilis (yaxşı);
 • Komputer bilikləri: Müvafiq dillərdən ən azı 2-ni mükəmməl səviyyədə bilmək: Java, Kotlin, Golang, Python, Node.js, C#. Verilənlərin strukturu və alqoritm üzrə mükəmməl biliyin olması. İnfrastruktur dizayn və prinsipləri haqqında dərin anlayışın və təcrübənin olması. Test praktikalarını bankın strateji baxışlarına uyğun tərtib etmək, kod və keyfiyyət standartlarına dair biliyə sahib olmaq. Məlumat bazaları (SQL, NoSQL) və onların effektiv həlləri üzrə mükəmməl biliklər. Şəbəkə protkolları (Restful, SOAP, gRPC və s.) və build alətləri üzrə mükəmməl biliklər. Hadisələrə əsaslanan arxitekturalarla dərin iş təcrübəsi. CI/CD tətbiqi üzrə təcrübələr, konteylerlər və idarəedilməsi üzrə bacarıq, mentorluq və komanda fərdlərinin inkişafı üzrə liderlik;
 • Məhsul üzrə biliklər: JIRA və ya hər hansı digər tapşırıq idarəetmə vasitəsi. Versiya nəzarət sistemi biliyi (git);
 • Başqa tələblər:  Əla ünsiyyət, idarəçilik, mentorluq və hesabat biliyi. Üstünlük verilir: Bankçılıq təcrübəsi, qəliz strukturlu proqram təminatlarını arxitekturalarını qurmaq bacarığı, təhlükəsizlik standartlarına mükəmməl bələd olmaq, kod dizayn üsulları (design patterns), yüksək miqyaslı proqramlar, test strategiyalarının tətbiqi, mikroservis, hadisələrə əsaslanan arxitekturalar ilə geniş təcrübə, texniki həllərin strukturlu şəkildə sənədləşdirmə bacarığı.


Vakansiya haqqında

Son tarix

aprel 29, 2024

Paylaşılıb

mart 11, 2024

Vakansiya növü

Tam ştat

Kateqoriya

Maliyyə, Biznes və idarəetmə