MKT İK MMC

Bağban

25-04-2024

182

Təsvir

  • Filialın İnzibati binasının yerləşdiyi ərazidə və inzibati binaya aid digər sub ərazilərdə ağac və kol bitkilərinə qulluq etmək və ümumi təmizliyə riayyyət olunmasına nəzarət etmək;
  • Ağac və kol bitkilərində zədələri aşkarlayır və aradan qaldırmaq və ya bərpa etmək;
  • Meydançaları, həyətyanı yolları ağac köklərindən, kəsiklərindən, tullantılardan və qardan təmizləmək, tullantıları toplayaraq ayrılmış yerə daşımaq və utilizasiya etmək;
  • Ehtiyatlı davranma tələb edən yükləri və ya tozlu materialları əl, yaxud xüsusi vasitələrlə yığıb- boşaltmaq, payacıqları hazırlamaq və ya bərpa etmək;
  • İş yerinin, iş alət, avadanlıq və vasitələrinin təmiz və işlək vəziyyətdə saxlanılmasını təmin etmək;
  • Əməyin mühafizəsi, istehsalat sanitariyası və yanğın təhlükəsizliyi qaydalarına, yerinə yetirilən işin keyfiyyətinə dair tələblərə riayət etmək;
  • Filial rəhbərliyinin digər tələb və göstərişlərini vaxtında yerinə yetirmək.

Tələblər

  • Ona həvalə olunmuş vəzifə öhdəliklərinin vaxtında və keyfiyyətli həyata keçirilməsinə;
  • Daxili intizam, yanğın təhlükəsizliyi və təhlükəsizlik texnikası qaydalarına riayət edilməsinə;
  • Müəssisənin fəaliyyətinə, işçilərinə və digər şəxslərə təhlükə yaradan təhlükəsizlik texnikası, yanğına qarşı və sanitariya qaydalarının pozulmasının aradan qaldırılması üzrə, rəhbərliyin vaxtında məlumatlandırılması da daxil olmaqla, operativ tədbirlər həyata keçirilməsinə.

Vakansiya haqqında

Son tarix

may 30, 2024

Paylaşılıb

aprel 25, 2024

Vakansiya növü

Tam ştat

Kateqoriya

Sənaye və Kənd Təsərrüfatı